MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE


Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, izdvojenog iz kućnog komunalnog otpada.


Mobilna reciklažna dvorišta su ključan dio sustava gospodarenja otpadom putem kojih se građanima omogućava jednostavnije i efikasnije odlaganje odvojeno prikupljenog otpada. Pomoću reciklažnih dvorišta postiže se značajno poboljšanje kvalitete usluge i smanjivanje troškova. Također se postiže značajno smanjenje ukupnog potencijala miješanog komunalnog otpada i vrlo dobra kvaliteta izdvojenih sirovina. Mobilna reciklažna dvorišta ostvaruju dobre rezultate kod velike gustoće naseljenosti te uz sve to doprinose edukaciji stanovništva i potiču doprinos građana.ODLAGANJE OTPADA

Svaki korisnik zakonski može dopremiti sljedeći otpad, dok je za građevinski otpad iz kućanstva propisano ograničenje u količini ne više od 200 kilograma unutar pola godine. U reciklažnom dvorištu se odlaže problematični otpad, poput otapala, kiselina, lužina, fotografskih kemikalija, pesticida, fluorescentnih cijevi i ostalog otpada koji sadrži živu. Zatim se dovozi odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, drvo koje sadrži opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale, primjerice azbest, uključujući i spremnike pod tlakom. Dovesti se može otpadni papri, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva, otpadne gume.