ZAŠTO JE DOBRO RECIKLIRATI?


• Energija koja se uštedi kada se reciklira samo jedna staklena boca (a ne proizvodi nova) dovoljna je da električna žarulja svijetli puna četiri sata.
• Za recikliranje papira potrebno je čak 64 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
• Svaka tona recikliranog papira spasi 17 stabala od rušenja.
• Za recikliranje aluminija potrebno je 90 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
• Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode.
Recikliranje pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa
Prilikom postupka recikliranja koriste se već korištene sirovine i proizvodi te se time smanjuje potreba korištenja i eksploatacije novih prirodnih resursa.
Recikliranje štedi energiju
Upotrebom recikliranih umjesto prirodnih sirovina, u procesu proizvodnje troši se manja količina energije nego li pri proizvodnji novih proizvoda proizvedenih upotrebom novih sirovina, uključujući pritom troškove izdvajanja, prerade i transporta istih. Također, recikliranje smanjuje korištenje vode u proizvodnji.
Recikliranje štiti okoliš
Recikliranje smanjuje potrebu korištenja novih sirovina i materijala te svih proizvodnih procesa koji uvelike uzrokuju značajno zagađenje prirode i okoliša.
Recikliranje smanjuje gomilanje otpada na odlagalištima
Sirovine i proizvodi pogodni za recikliranje iskorištavaju se za proizvodnju novih proizvoda što u konačnici uzrokuje smanjenje količine odloženog smeća na odlagalištima otpada.ŠTO JE NAJBOLJE RECIKLIRATI?

1. Baterije – zbog toksičnosti za okoliš.
2. Limenke – 20 limenki potrebno je da bi se proizvela jedna.
3. Plastične bočice – pošto se raspadaju više od 500 godina, bolje ih je iskoristiti za druge proizvode. Reciklirane bočice često se koriste za izradu sintetičkih tepiha, odjeće i obuće.
4. Novine – uvijek se iznova mogu reciklirati i proizvesti novi papir, umjesto trovanja tla.
5. Konzerve – rađene od čelika uvijek se mogu ponovno reciklirati i to u istoj kvaliteti.
6. Staklo – najizdržljiviji je materijal i može trajati jedan do dva milijuna godina da se razgradi. Inače samo staklo može trajati zauvijek, ali problem je što se lako razbija i to razbijeno staklo je bolje reciklirati.Što možemo učiniti?


Izbjegavajmo stvaranje prekomjerne količine otpada na način da:


• Odvojeno sakupljajmo otpad i odlažimo ga na prikladna mjesta za recikliranje (zeleni otoci)
• Koristimo reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta za zbrinjavanje otpada iz kućanstva
• Upotrebljavajmo biorazgradive materijale i proizvode te podržimo ekološki svjesne proizvođače
• Upotrebljavajmo proizvode s visokim postotkom recikliranog sadržaja i s pakiranjem kojeg je moguće reciklirati
• Upotrebljavajmo proizvode koji su pakirani u povratno pakiranje
• Upotrebljavajmo proizvode za višekratnu upotrebu (koje je moguće nadograđivati i nadopunjavati)
• Upotrebljavajmo platnene vrećice umjesto plastičnih
• Izbjegavajmo upotrebu jednokratnih proizvoda (plastične čaše, pribor za jelo, čaše)
• Ukoliko nam određeni predmet više nije potreban, umjesto da ga bacimo, možemo ga pokloniti
• Reciklirajmo i kompostirajmo biootpad