Informacije


Naziv projekta: Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko (KK.06.3.1.16.0002)
Naziv korisnika: Općina Kravarsko


Kratki opis projekta


Projektom uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko omogućiti će se odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine i na taj način doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, što će rezultirati unaprjeđenjem sustava gospodarenja otpadom na području Općine, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Projektne aktivnosti obuhvaćaju nabavu mobilne jedinice, pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu mobilne jedinice, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost. U planu je održavanje dvije edukativne radionice za stanovništvo i tri edukativne radionice za djecu osnovne škole.


Svrha projekta je kroz uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kravarsko povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište, a što će se mjeriti ukupno predviđenom količinom odvojenog prikupljenog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine nakon upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta, postotkom stanovništva obuhvaćenog provedenim izobrazno - informativnim aktivnostima na području Općine, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima kao i planiranim brojem obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Rezultati projekta


• odvojeno prikupljeno 67 tona otpada u prvoj kalendarskoj godini;
• najmanje 96% stanovnika sa područja Općine Kravarsko obuhvaćeno provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti s ciljem upoznavanja o ulozi mobilnog reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima;
• omogućen pristup reciklažnom dvorištu cjelokupnom stanovništvu Općine Kravarsko (1987 stanovnika);
• održano ukupno 5 obrazovnih aktivnosti vezano za korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima.

Proračun projekta


Ukupna vrijednost projekta: 444.250,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 377.612,50 kuna
Sredstva prijavitelja: 66.637,50 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 15. lipnja 2020. do 15. lipnja 2021.
Kontakt osoba za više informacija: Marija Đuretić, mag.oec +385 1 6237 022Poveznice


Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
www.opzo-opkk.hr